Bij niet of niet tijdig afmelden van de afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Garantie
Komen de klachten meteen na de behandeling terug, meld dit dan binnen een week. De kosten vallen dan onder de garantie (€ 0,00).